Menu

אינדקס בית שמש


Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 177

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/index972/public_html/includes/application.php on line 539

מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה את תקציב 2015

רה"ע הרב משה אבוטבול הקים 'מטה להתייעלות עירונית' לקביעת סדר העדיפויות העירוני ולניהול מושכל *הרב מרדכי דירנפלד ממונה כספים: בשנת התקציב הבאה נתמקד בהגדלת הכנסות העירייה באמצעות שיווק אזור התעשייה החדש.

מליאת מועצת עיריית בית שמש אישרה את תקציב העירייה לשנת 2015 ברוב קולות של 10 תומכים מול 7 מתנגדים מהאופוזיציה.

מסגרת התקציב 2015 עלתה בעשרה מיליון ש"ח ועומדת על 371 מיליון ש"ח, לא כולל תקציבי פיתוח (תקציב בלתי רגיל) העומדים על כ- 200 מיליון ש"ח נוספים.

לאור הנחיית ראש העיר הרב משה אבוטבול, ניתן דגש רב לשקיפות מלאה בנבכי ספר התקציב, והנהלת העירייה כולה, המורכבת מחברי הקואליציה, ישבה פעמים רבות לצורך גיבוש התקציב בתיאום ובשותפות מלאה של כל הסיעות החברות בקואליציה.

ראש העיר הרב משה אבוטבול אמר בדיון, "המציאות שנכפתה על העיר, של שתי מערכות בחירות בשנה האחרונה הקשו מאוד על תפקוד העירייה בתקופה זו, ובעקבות הקיצוץ המתמשך במענקי האיזון של משרד הפנים והעובדה שאין תקציב מאושר למשרדי הממשלה לשנת 2015, מחייבים התייחסות מיוחדת של העירייה. לכך הקמתי 'מטה להתייעלות עירונית' שבראשו יעמוד מנכ"ל העירייה עו"ד מתתיהו חותה ויכלול את גזבר העירייה העירייה רו"ח אריה ברדוגו, הרב מרדכי דירנפלד ממונה כספים ובעלי תפקידים בכירים רלוונטיים, בשיתוף פעולה מלא הדוק של חברי הנהלת העיר, כל אחד בתחומו, יקיימו חשיבה מחודשת בסדיר העדיפויות העירוניים ובניהול מושכל".

חבר מועצת העיר הרב מרדכי דירנפלד ממונה תיק כספים, שעמל רבות בחודשים האחרונים, על בניית ספר התקציב, אמר "בשנת התקציב הבאה, נתמקד בהגדלת ההכנסות העירוניות, אם במיצוי אפיקי ההכנסה הקיימים, ואם במציאת מקורות הכנסה חדשים כשיווק אזור התעשייה החדש והבאת מפעלים וחברות היי טק לעיר, דבר שיסייע לקופת העירייה וגם למקומות עבודה לתושבים".

בסיום הדיון הארוך שבו אושר התקציב, הודה ראש העיר לממונה הכספים הרב מרדכי דירנפלד, לגזבר העירייה רו"ח אריה ברדוגו ולכל צוות הגזברות על ההשקעה הרבה בהכנת ספר התקציב.

על מנת להגיב התחבר למערכת
למעלה